NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » show » flags

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip show flags ? Kullanım: show flags [[name=]] Parametreler: Etiket Değer name - Yapılandırmasını görüntülemek istediğiniz arabirimin adı. Açıklamalar: Belirtilen arabirimler için RIP bayraklarını gösterir.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SHOW / FLAGS

netsh routing ip rip show flags - Windows 2000/XP - Komutları Belirtilen arabirim için ayarlanan RIP bayraklar?n? gösterir / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, show, flags, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud show list
Bulut listesini görüntüler.
netsh diag connect news
Haber gruplar? sunucusuna ba?lan?r.
netsh routing ip igmp delete interface
IGMP yönlendiricisi/proxy'yi belirtilen arabirimden siler.
netsh interface ipv6 show bindingcacheentries
Ba?lama önbelle?i girdilerini gösterir.
netsh routing ip show scope
Yönlendirici üstünde yap?land?r?lm?º olan çok noktaya yay?n kapsamlar?n? görüntüler.
netsh ras appletalk set negotiation
Appletalk üzerinde istemci uzaktan eriºim ba?lant?lar? için
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/show/flags.htm

0.061

Where is the Quick Launch for the Windows 10 Taskbar, how to enable?

 /

What is Portable Freeware/Software?

 /

Fonts printing with print and preview function!

 /

Should I turn off the power saving mode in Windows or not?

 /

The Quad-Explorer for Windows 10!

 /

Remove a WiFi connection from Windows 10, how to?

 /

Don't Sleep speichert die Einstellungen nicht, wie kann ich es deinstallieren?

 /

Windows-8 Download?

 /