NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » show » flags

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip show flags ? Kullanım: show flags [[name=]] Parametreler: Etiket Değer name - Yapılandırmasını görüntülemek istediğiniz arabirimin adı. Açıklamalar: Belirtilen arabirimler için RIP bayraklarını gösterir.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SHOW / FLAGS

netsh routing ip rip show flags - Windows 2000/XP - Komutları Belirtilen arabirim için ayarlanan RIP bayraklar?n? gösterir / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, show, flags, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud show list
Bulut listesini görüntüler.
netsh diag connect news
Haber gruplar? sunucusuna ba?lan?r.
netsh routing ip igmp delete interface
IGMP yönlendiricisi/proxy'yi belirtilen arabirimden siler.
netsh interface ipv6 show bindingcacheentries
Ba?lama önbelle?i girdilerini gösterir.
netsh routing ip show scope
Yönlendirici üstünde yap?land?r?lm?º olan çok noktaya yay?n kapsamlar?n? görüntüler.
netsh ras appletalk set negotiation
Appletalk üzerinde istemci uzaktan eriºim ba?lant?lar? için
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/show/flags.htm

0.062

How can I uninstall the DesktopSnowOK from Windows?

 /

Where is the real Desktop folder path in Windows 8.1/8/ 10?

 /

In Windows 8.1 und 10 zwischen Lokal und Microsoft Account wechseln (Benutzerkonto)!

 /

Being able to disable auto-arrange within folders?

 /

How to translate DesktopOK in your language!

 /

Is an upgrading from Windows 7 or 8.1 to Windows 10 possible?

 /

Switch in Windows 8.1 / 8 between local and Microsoft account!

 /

Explorer view column settings are not saved, Why no?

 /