netsh interface ipv6 set subinterface - Windows 10, 8.1, Seven - Kommandoer


 
NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv6 » set » subinterface

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv6 set subinterface ? Format: set subinterface [interface=] [[mtu=]] [[subinterface=]] [[store=]active|persistent] Parametre: Tag Værdi interface - Grænsefladenavn eller indeks. mtu - MTU'en for denne undergrænseflade. Standarden er linkets naturlige MTU. subinterface - Undergrænseflade-LUID. Dette er kun påkrævet på grænseflader med flere undergrænseflader. store - En af følgende værdier: active: Indstilling varer kun indtil næste start. persistent: Indstilling er vedvarende. Kommentarer: Ændrer konfigurationsparametre for undergrænseflader. Eksempel: set subinterface "1" mtu=1500 store=active

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / SUBINTERFACE

netsh interface ipv6 set subinterface - Windows Seven - Kommandoer ?ndrer konfigurationsparametre for undergr?nsefladen. / Windows Seven
netsh, interface, ipv6, set, subinterface, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh trace show CaptureFilterHelp
Vis underst?ttede filtre til hentning og deres anvendelse p? en liste.
netsh interface isatap set router
Angiver ISATAP-routeroplysningerne.
netsh ras show wanports
Viser de indstillinger, der er angivet for RAS WAN-porte.
netsh interface ipv6 set interface
?ndrer gr?nsefladekonfigurationsparametre for IP.
netsh ras ipv6 set negotiation
Angiver om IPv6 forhandles for klient-Remote Access-forbindelser.
netsh interface ipv6 add neighbors
Tilf?jer en naboadresse.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

?ndrer konfigurationsparametre for undergr?nsefladen. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv6/set/subinterface.htm
0.186
20032

Was ist ein Blue-Screen?

 /

Problems when deleting, and listing on the network and NTFS drives?

 /

How can I quickly open, find, the Program Files directory in Windows 8.1 / 10?

 /

Im Windows-7 Netzwerk einzelne Dateien und Ordner verstecken, oder freigeben?

 /

Bat (flittermouse) clock suitable for Halloween Windows Desktop Wallpaper!

 /

MS-Excel Euro Summe berechnen lassen, aber wie?

 /

Security and Maintenance Change settings under Windows 10?

 /

How to remove APPs from Windows 10 Start Menu?

 /

How does resurrecting pixels work with Is-My-LCD-OK?

 /

Run Windows 8.1 or 10 explorer in administrative mode (open, call, start, find)?

 /

Don't Sleep Parameter Beispiel!

 /

Rule that prevents the computer goes into standby during a download?

 /