NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » show » rtmdestinations

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show rtmdestinations ? Bruk: show rtmdestinations [[operator=]matching|shorterthan|longerthan] [[dest=] [mask=]] [[view=]unicast|multicast|both] [[proto=]autostatic|local|netmgmgt|nondod|ospf|rip|static] Parametere: Merke Verdi operator - En av følgende verdier: matching: vis ruter som tilsvarer angitt mål shorterthan: vis ruter som er kortere enn målet longerthan: vis ruter som er lengre enn målet dest - IP-adressen til målet mask - Nettverksmaskeverdien til mål-IP-adressen view - En av følgende verdier: unicast: vis bare ruter som brukes for unicast multicast: vis bare ruter som brukes for multicast both: vis både unicast- og multicast-ruter (standard) protocol - Vis bare ruter som er lagt til av angitt ruteprotokoll Kommentarer: Viser mål i rutetabellen. Informasjonen som vises for denne kommandoen består av: Felt Beskrivelse ---- ----------- Prefiks - Adresseprefikset, i CIDR-notasjon (Classless Internet Domain Routing). Eksempel: 10.0.0.1/8 Protokoll - Protokollen som la til ruten Ftr - Foretrukkenhetsverdien til ruten Met - Den primære metrikkverdien til ruten, brukes til å skille mellom like ruter med lik foretrukkenhet Gateway - IP-adressen til det neste hoppet som brukes til videresending Vw - Liste over visninger (U=unicast, M=multicast) Grensesnitt - Grensesnittet som ruteren pekker til og bruker Eksempler: show rtmdestinations show rtmdestinations sh 10.0.0.1 show rtmdestinations lo 172/8 Den første kommandoen brukes til å vise alle prefikser i rutetabellen. Den andre kommandoen viser alle prefikser kortere enn 10.0.0.1, og den tredje kommandoen brukes til å vise alle prefikser i undertreet 172.0.0.0/8.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / RTMDESTINATIONS

netsh routing ip show rtmdestinations - Windows 2000/XP - kommando Viser m?l i rutingstabellen / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, rtmdestinations, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip add wins
Legger til en statisk WINS-serveradresse.
netsh routing ip ospf show virtifstats
Viser virtuelle OSPF-grensesnitt
netsh p2p group show
Viser informasjon.
netsh winsock
Endrer til konteksten "netsh winsock".
netsh routing ip delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en liste over oppf?ringer.
netsh interface ipv6 help
Viser en liste over kommandoer.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser m?l i rutingstabellen / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/rtmdestinations.htm
0.124
16614

Writing notes with Windows 10/11 is easy!

 /

So löschen Sie einen gesperrten Ordner oder Datei in Windows 10/11!

 /

Distances between the objects in Windows 11 Explorer! 

 /

The performance index is still signifying for many Windows 11, 10, ... users!

 /

Locate Direct X in Windows 10!

 /

Wie kann ich die Microsoft Office 365 Autoupdate Einstellung prüfen?

 /

How can I change the default language in the desktop calendar?

 /

Visual Studio 2022 runterladen!

 /

Who needs this stopwatch for Windows 11, 10, ... etc?

 /

Send by email in the File Explorer on Windows 10 / 11!

 /

Save Icon Layout at Program Start and exit!

 /

Put the processor to full load to 100 percent under Windows 10 / 11!

 /