NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ interface ğ ipv6 ğ show ğ neighbors

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 show neighbors ? Kullanım: show neighbors [[interface=] [[address=]]] Parametreler: Etiket Değer interface - Arabirim adı veya dizini. address - Komşu adresi. Açıklamalar: Komşu önbellek girdilerini gösterir. Bir arabirim belirtildiyse, yalnızca o arabirim üzerindeki önbelleği gösterir. Ayrıca bir adres belirtildiyse, yalnızca o komşu önbellek girdisini gösterir.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SHOW / NEIGHBORS

netsh interface ipv6 show neighbors - Windows 2000/XP - Komutları Komşu önbelle?i girdilerini siler. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, show, neighbors, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy
`netsh interface portproxy' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh routing ipx netbios
`netsh routing ipx netbios' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh ras ip delete range
Statik IP adresi havuzundan bir aral?k siler.
netsh interface ip add
Bir yap?land?rma girişini tabloya ekler.
netsh routing ip ospf show protofilter
OSPF iletişim kurallar? süzgeç bilgilerini görüntüler.
netsh p2p group gping
Uzak grup ba?lant? noktas? ba?lant?s?n? denetler.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/show/neighbors.htm
0.077

Wie finden Sie den Ordner Hintergrundbilder in Windows-10?

 /

Zusatzleiste in die Windows 7 Taskleiste hinzufügen?

 /

Favorites KOs for a quick termination of the windows processes!

 /

Am Notebook / Laptop JKL ist 123, was kann ich machen?

 /

The calendar for the Windows desktop! 

 /

Disable auto start of the speech recognition in Windows 8.1 (turn off)?

 /

Disable blocking + switch to Please Sleep Mode!

 /

Cokes, Kennwörter und Formular Daten in Windows-10 löschen?

 /