NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ interface ğ ipv6 ğ show ğ neighbors

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 show neighbors ? Kullanım: show neighbors [[interface=] [[address=]]] Parametreler: Etiket Değer interface - Arabirim adı veya dizini. address - Komşu adresi. Açıklamalar: Komşu önbellek girdilerini gösterir. Bir arabirim belirtildiyse, yalnızca o arabirim üzerindeki önbelleği gösterir. Ayrıca bir adres belirtildiyse, yalnızca o komşu önbellek girdisini gösterir.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SHOW / NEIGHBORS

netsh interface ipv6 show neighbors - Windows 2000/XP - Komutları Komşu önbelle?i girdilerini siler. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, show, neighbors, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy
`netsh interface portproxy' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh routing ipx netbios
`netsh routing ipx netbios' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh ras ip delete range
Statik IP adresi havuzundan bir aral?k siler.
netsh interface ip add
Bir yap?land?rma girişini tabloya ekler.
netsh routing ip ospf show protofilter
OSPF iletişim kurallar? süzgeç bilgilerini görüntüler.
netsh p2p group gping
Uzak grup ba?lant? noktas? ba?lant?s?n? denetler.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Komşu önbelle?i girdilerini siler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/show/neighbors.htm
0.155
17128

Enable print logging on Windows 11, 10, 8.1, ... and MS Server!

 /

Bei MS Office die Sprache ändern, auf deutsch umstellen!

 /

Was ist ein Mauszeiger?

 /

Can I customize the activation key to activate Windows 10, 8.1, Seven?

 /

Where are the Start Menu settings in Windows 10?

 /

USB-Laufwerke, die nicht erkannt werden unter Windows 11/10/8.1/7, warum?

 /

 Can i uninstall Short Note from Windows 11, 10, ...?

 /

Printer Management, Printer Server, Driver, Printers Connections under Windows 11 and 10!

 /

Command line CMD background customize color, but how, with example?

 /

Corona KO 3D virus high score table!

 /

Laufende Prozesse Übersicht in Procsess-KO!

 /

What is a peripheral device?

 /