NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » lan » show

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh lan show ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: show interfaces - Viser en liste over de traditionelle grænseflader på systemet. show profiles - Viser en liste over traditionelle profiler, der er konfigureret på systemet. show settings - Viser de globale indstillinger for et traditionelt lokalnetværk. show tracing - Viser, om sporing er aktiveret eller deaktiveret for traditionelt lokalnetværk.

NETSH / LAN / SHOW

netsh lan show - Windows Seven - Kommandoer Viser oplysninger. / Windows Seven
netsh, lan, show, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface portproxy delete v6tov4
Sletter en port, der skal lyttes p?, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.
netsh rpc filter help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface ipv6 show interfaces
Viser gr?nsefladeparametre.
netsh ras set user
Angiver en brugers Remote Access-egenskaber.
netsh interface ipv6 dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh ras ip delete range
Sletter et omr?de fra den statiske IP-adressegruppe.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/lan/show.htm

0.03

Wurde mit Code -1073741701 (0xc000007b) Fehlermeldung!

 /

Unattractive aspect ratio when scanning with WinScan2PDF?

 /

Change settings in Win 8.1/8 when to be notified about changes on your computer!

 /

Add my text plus what is in the clipboard, example!

 /

Where are the Auto Update settings in Windows 10 (enable / disable)?

 /

Uninstall fonts from Windows-10 (remove, delete)?

 /

Do i have Windows-7 x64, x32 or x86?

 /

Gadgets Windows 10?

 /