NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » nap » client » set » tracing

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh nap client set tracing ? set tracing [ [ state = ] ENABLE|DISABLE [ level = ] BASIC|ADVANCED|VERBOSE ] Angiver sporingsindstillinger. Du skal angive mindst en parameter. state - Angiver, om sporing er aktiveret eller deaktiveret. Standard- værdien er "DISABLE" (valgfri). ENABLE - Aktiverer sporing. DISABLE - Deaktiverer sporing (standard). level - Angiver det niveau af oplysninger, der vises i logfilen for sporing. Standardværdien er "BASIC" (valgfri). BASIC - Grundlæggende sporingsoplysninger (standard). ADVANCED - Avancerede sporingsoplysninger. VERBOSE - Meget detaljerede sporingsoplysninger. Eksempel: set tracing state = "ENABLE" level = "BASIC"

NETSH / NAP / CLIENT / SET / TRACING

netsh nap client set tracing - Windows Seven - Kommandoer Angiver sporingskonfigurationen. / Windows Seven
netsh, nap, client, set, tracing, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv6 show udpstats
Viser UDP-statistik.
netsh ras show registeredserver
Angiver, om en computer er registreret som en
netsh interface ipv6 set address
Angiver IP-adressen eller standardgatewayen til en gr?nseflade.
netsh ras ipv6
?ndringer til 'netsh ras ipv6'-konteksten.
netsh interface ipv6 6to4 show routing
Viser 6to4-routingtilstanden.
netsh ras diagnostics set tracefacilities
Aktiverer/deaktiverer udvidet sporing for alle komponenter.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Angiver sporingskonfigurationen. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/nap/client/set/tracing.htm
0.125
16227

Senden Sie PDF direkt per E-Mail über das Programmmenü, ganz easy!

 /

Windows Explorer "Senden an" Einträge reduzieren bzw entfernen?

 /

Clear the temporary Windows 10/11 folder!

 /

The category Order on the PC on Software OK!

 /

Ändern Sie das Windows Ordnersymbole RGB Farbe!

 /

Command line CMD background change color, but how, with example?

 /

High CPU usage by Windows Explorer at 100 percent?

 /

Kostenloses Schreibprogramm für Windows 10 und 11!

 /

Wo finde ich die Windows Bildschirmtastatur?

 /

Security at a glance Desktop Shortcut!

 /

Taskkill with the Cmd.exe, can I use correct and useful with examples!

 /

MS-Explorer search shortcut on the desktop in Windows 8.1/10!

 /