NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » dnsproxy » show » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip dnsproxy show global ? Format: show global Bemærkninger: Viser den globale DNS-proxykonfiguration. De viste oplysninger for denne kommando består af: Felt Beskrivelse ----- ----------- DNS Proxy Mode Viser om DNS-proxy er aktiveret eller deaktiveret. Query Timeout Viser DNS-forespørgselstimeouten som en værdi i sekunder. Logging Level Viser logføringsniveauet for DNS-proxyrelaterede hændelser.

NETSH / ROUTING / IP / DNSPROXY / SHOW / GLOBAL

netsh routing ip dnsproxy show global - Windows 2000/XP - Kommandoer Viser DNS-proxykonfiguration. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, dnsproxy, show, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx sap show interface
Viser protokolkonfigurationen p? en gr?nseflade.
netsh routing ip add boundary
Tilf?jer en multicast-omr?degr?nse p? en gr?nseflade.
netsh interface ipv6 6to4 set state
Angiver 6to4-tilstanden.
netsh routing ip rip install
Installerer den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.
netsh p2p pnrp diagnostics ping host
Pinger en node baseret p? adresser.
netsh diag ping mail
Send pingsignal til Outlook Express-postserveren.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/dnsproxy/show/global.htm

0.062

Windows 10 bei Update-Problem zurücksetzen (Reset machen)!

 /

Command line option to save or load the icons layout directly from a file?

 /

Help! How to add the print directory feature to Windows Explorer?

 /

Start the Windows 7 cmd.exe in administrator mode?

 /

How to open in Windows 8.1/10 the program path through the task manager while the program is running?

 /

Run Command Prompt and activate Opacity Mode on Windows 10!

 /

USB Laufwerke sicher entfernen über eine Windows-8/8.1/10 Desktop-Verknüpfung!

 /

Windows 8 on screen keypad at startup, start page, log in without keyboard?

 /