NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » dnsproxy » show » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip dnsproxy show global ? Format: show global Bemærkninger: Viser den globale DNS-proxykonfiguration. De viste oplysninger for denne kommando består af: Felt Beskrivelse ----- ----------- DNS Proxy Mode Viser om DNS-proxy er aktiveret eller deaktiveret. Query Timeout Viser DNS-forespørgselstimeouten som en værdi i sekunder. Logging Level Viser logføringsniveauet for DNS-proxyrelaterede hændelser.

NETSH / ROUTING / IP / DNSPROXY / SHOW / GLOBAL

netsh routing ip dnsproxy show global - Windows 2000/XP - Kommandoer Viser DNS-proxykonfiguration. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, dnsproxy, show, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx sap show interface
Viser protokolkonfigurationen p? en gr?nseflade.
netsh routing ip add boundary
Tilf?jer en multicast-omr?degr?nse p? en gr?nseflade.
netsh interface ipv6 6to4 set state
Angiver 6to4-tilstanden.
netsh routing ip rip install
Installerer den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.
netsh p2p pnrp diagnostics ping host
Pinger en node baseret p? adresser.
netsh diag ping mail
Send pingsignal til Outlook Express-postserveren.
... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell


Download the Windows 10 Starter, Home (Basic Premium), Professional und Ultimate!

... facebook.de
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/dnsproxy/show/global.htm
0.031

Wo ist der Leistungsindex in Windows-10 (Experience-Index, PC Bewertung)?

 /

Is there the Q-Dir File Manager for Linux or Mac OS X?

 /

Q-Dir opens 4 times my computer, last setting is lost?

 /

Automatisch nach aktueller Treibersoftware suchen über den Win-8, bzw 8.1 Gerätemanager!

 /