NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » delete » announcefilter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip delete announcefilter ? Format: delete announcefilter [name=] [addr=] Parametre: Tag Værdi name - Navnet på en grænseflade, hvor RIP er tilgængelig til brug. addr - Et IP-adressepar. Den første adresse er til den lave IP-adresse og den anden adresse er til den høje IP- IP-adresse til brug ved oprettelse af filtret. Kommentarer: Sletter et annonceringsfilter, angivet til ruter annonceret på en grænseflade. Eksempler: delete announcefilter "LAN-forbindelse" 10.0.0.2 11.1.1.2

NETSH / ROUTING / IP / RIP / DELETE / ANNOUNCEFILTER

netsh routing ip rip delete announcefilter - Windows 2000/XP - Kommandoer Sletter det annonceringsfilter, der er angivet for en gr?nseflade. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, delete, announcefilter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 6to4 help
Viser en liste over kommandoer.
netsh routing ip rip delete announcefilter
Sletter det annonceringsfilter, der er angivet for en gr?nseflade.
netsh p2p pnrp cloud synchronize host
Synkroniserer en sky med en angivet v?rt.
netsh diag ping dns
Send pingsignal til DNS-serverne for hvert netv?rkskort.
netsh routing ip igmp show
Viser oplysninger.
netsh interface ipv6 show neighbors
Viser poster i den tilst?dende cache.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/delete/announcefilter.htm

0.077

No Expand Triangle and Lines in Explorer Tree-View (Folders)!

 /

Where is the difference between favorites and Quick links?

 /

Printer is suddenly gone under Windows 10, why?

 /

Anfrage auf ein kleines Programm, das den Stromsparmodus, Standby, Ruhezustand verhindert?

 /

How to scans all protected system files?

 /

QuickTextPaste speichert die Einstellungen nicht, wie kann ich es deinstallieren?

 /

Optional Hardlinks und Softlinks ausschließen, wofür?

 /

In Windows 8 (10) Ansichtseinstellungen eines Ordners für alle Ordner übernehmen?

 /