NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras dump ? Bruk: dump Kommentarer: Oppretter et skript som inneholder gjeldende konfigurasjon. Hvis lagret til en fil, kan dette skriptet brukes til å gjenopprette endrede konfigurasjonsinnstillinger.

NETSH / RAS / DUMP

netsh ras dump - Windows 2000/XP - kommando Viser et konfigurasjonsskript. / Windows 2000/XP
netsh, ras, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh lan show interfaces
Viser en oversikt over gjeldende, kablede grensesnitt p? systemet.
netsh routing ipx set staticservice
Oppdaterer en statisk tjeneste i den statiske tjenestetabellen.
netsh routing ip add scope
Legger til et multicast-omr?de.
netsh interface ipv6 add
Legger en konfigurasjonsoppf?ring til i en tabell.
netsh routing ip rip show flags
Viser RIP-flagg angitt for spesifikke grensesnitt.
netsh p2p pnrp peer add registration
Registrerer et nodenavn.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser et konfigurasjonsskript. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/ras/dump.htm
0.171
12285

Where can I see the percentage of the operating system's market share, for example for the new Windows 10?

 /

File Explorer search with and without subfolders in Windows 11!

 /

KO Timer to quit hanging Windows apps and programs!

 /

How do I know if I'm running Windows 8.1 x32/x86 (32 bit) or x64 (32-bit) installed edition ?

 /

Bei bestimmten Dateien Zeitstempel ändern!

 /

Supported power plan / standby mode functions in Windows 11! 

 /

Is the download of FireFox on firefox.com the official download address?

 /

Windows Keyboard Shortcut for osk example in QTP!

 /

Modify the paging file pagefile.sys in Windows 8.1 and 10!

 /

How can I sign up for or register for a Windows Live ID?

 /

How to kill programs in windows 8.1/10 (programm hangouts)?

 /

Neues Scan Profil erstellen um Einstellungen nicht zu wiederholen!

 /