netsh routing ip ospf add virtif - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » add » virtif

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf add virtif ? Bruk: add virtif [transareaid=] [virtnbrid=] Parametere: Kode Verdi transareaid - IP-adresse til transittområdet som brukes til å utveksle rutingsinformasjon mellom områdegrenseruteren i det ikke-sammenhengende området og områdegrenseruteren i stammeområdet. virtnbrid - Ruter-ID til den virtuelle naboen som skal legges til. Merknader: Legger til de virtuelle grensesnittene for denne ruteren. Et virtuelt grensesnitt brukes til å opprette en virtuell kobling. En virtuell kobling er en logisk forbindelse mellom en område- grenseruter i stammen og en områdegrenseruter som ikke kan kobles til stammeområdet fysisk. Når den er opprettet brukes den virtuelle koblingen til å rute informasjon mellom område- grenseruteren til det ikke-sammenhengende området og områdegrense- ruteren for stammen. Eksempler: add virtif 10.0.0.1 11.1.1.2

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / ADD / VIRTIF

netsh routing ip ospf add virtif - Windows 2000/XP - kommando Legger til virtuelt grensesnitt. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, add, virtif, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag ping loopback
Pinge tilbakekobling (127.0.0.1).
netsh routing ip igmp show interface
Viser grensesnittets IGMP-konfigurasjon.
netsh interface ipv6 show state
Viser tilstandeb for avskrevet funksjonalitet.
netsh routing ipx delete staticservice
Sletter en statisk tjeneste fra den statiske tjenestetabellen.
netsh ras ip add range
Legger et intervall til det statiske IP-adresseutvalget.
netsh interface dump
Viser et konfigurasjonsskript.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Legger til virtuelt grensesnitt. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/add/virtif.htm
0.296
15835

Can I open Registry Editor on Windows?

 /

Date / time change command prompt, with examples, how to?

 /

The improved Windows Command Prompt and Command Line!

 /

Network?

 /

Microsoft Office 365 Desktop shortcuts on Windows 10?

 /

Portable use of The-Aero-Clock for Windows Desktops!

 /

Quad-Explorer Q-Dir Defender Firewall Win-10, problem!

 /

Die Gruppierung in der Windows-8 / 8.1 Taskleiste deaktivieren (ein- ausschalten)?

 /

Delete Auto Complete, Passwords and Form Data in Windows-10?

 /

Help! Can I add the print directory feature to Windows Explorer?

 /

Help Windows 10 has no fax and scan function, where is it?

 /

Start the Device Manager on Windows 8, 8.1 and Win 10 (open, find, run)!

 /