NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » portproxy » add » v6tov4

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy add v6tov4 ? Sposób użycia: add v6tov4 [listenport=]| [[connectaddress=]|] [[connectport=]|] [[listenaddress=]|] [[protocol=]tcp] Parametry: Etykieta Wartość listenport - Port IPv6 do nasłuchiwania. connectaddress - Adres IPv4 do połączenia. connectport - Port IPv4 do połączenia. listenaddress - Adres IPv6 do nasłuchiwania. protocol - Protokół do użycia. Obecnie obsługiwany jest tylko TCP. Uwagi: dodaje wpis do nasłuchiwania dla IPv6 i do połączenia serwera proxy za pomocą IPv4.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / ADD / V6TOV4

netsh interface portproxy add v6tov4 - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv6 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv4. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, add, v6tov4, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras appletalk set negotiation
Ustawia, czy protokół AppleTalk jest negocjowany dla
netsh firewall show notifications
Wyświetla konfigurację powiadomień zapory.
netsh routing ip ospf set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh lan show interfaces
Pokazuje listę bieżących interfejsów przewodowych w systemie.
netsh routing ipx set staticservice
Aktualizuje usługę statyczną w tabeli usług statycznych.
netsh routing ip autodhcp
Zmiany w kontekście `netsh routing ip autodhcp'.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Dodaje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv6 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv4. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/portproxy/add/v6tov4.htm
0.265
23816

Windows 10: Activate developer mode without any ifs and buts!

 /

New overview of commands and better editable keyboard commands!

 /

The easiest ways to sync with a time server in Windows 10!

 /

Download DirectX 11 für Windows 7, 8,1, 10 (Direct3D 11)!

 /

Wie kann ich die Reihenfolge der einzelnen PDF-Seiten festlegen?

 /

Dragging doesn"t work at all when dragging from a network (mapped) drive!

 /

Bildschirmschoner verhindern unter Windows 10, 8.1, ...!

 /

What is disk management?

 /

Im Datei Explorer schneller eine oder mehr Ebenen nach oben navigieren!

 /

How can i translate MagicMouseTrails in my language!

 /

What does "punch the icons" in Desktop-OK on Windows?

 /

The directory size evaluation does not start with Windows!

 /