NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ firewall ğ show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall show ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: show allowedprogram - Güvenlik duvarı tarafından izin verilen program yapılandırmasını gösterir. show config - Güvenlik duvarı yapılandırmasını gösterir. show currentprofile - Geçerli güvenlik duvarı profilini gösterir. show icmpsetting - Güvenlik duvarı ICMP yapılandırmasını gösterir. show logging - Güvenlik duvarı günlüğünün yapılandırmasını gösterir. show multicastbroadcastresponse - Güvenlik duvarı çok noktaya yayın/yayın tepkisi yapılandırmasını gösterir. show notifications - Güvenlik duvarı bildiriminin yapılandırmasını gösterir. show opmode - Güvenlik duvarının çalışma yapılandırmasını gösterir. show portopening - Güvenlik duvarı bağlantı noktası yapılandırmasını gösterir. show service - Güvenlik duvarı hizmetinin yapılandırmasını gösterir. show state - Güvenlik duvarının geçerli durumunu gösterir.

NETSH / FIREWALL / SHOW

netsh firewall show - Windows 2000/XP - Komutları Güvenlik duvar? yap?land?rmas?n? gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall show multicastbroadcastresponse
Güvenlik duvar? çok noktaya yay?n/yay?n tepkisi yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh routing ip ospf install
Geçerli içeri?e karş?l?k gelen yönlendirme iletişim kural?n? yükler.
netsh lan set tracing
?zlemeyi etkinleştirir veya devre d?ş? b?rak?r.
netsh routing ipx set interface
Bir arabirimdeki IPX yap?land?rmas?n? güncelleştirir.
netsh routing ip add preferenceforprotocol
Bir yönlendirme iletişim kural? için tercih düzeyi ekler.
netsh interface ipv6 6to4 show routing
6to4 yönlendirme durumunu gösterir.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/firewall/show.htm
0.109

Windows 10 desktop icons are so big, why, can I customize this?

 /

Disable Flight Mode on Windows 10?

 /

Search for same or similar mirrored pictures, photos or images!

 /

send_tab and send_enter command in Windows, can I?

 /

Auto login windows 10 without password?

 /

How can i view *.ttc fonts in not Windows Font folder?

 /

How to auto run a program at a certain time in Windows 8.1 / 10?

 /

How can I insert symbols from unicode character set in Facebook with QuickTextPaste?

 /