NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ ras ğ show ğ multilink

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras show multilink ? show multilink PPP'nin uzlaşacağı birden çok bağlantı türlerini gösterir.

NETSH / RAS / SHOW / MULTILINK

netsh ras show multilink - Windows 2000/XP - Komutları PPP'nin anlaşaca?? birden çok ba?lant? türlerini gösterir / Windows 2000/XP
netsh, ras, show, multilink, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall add allowedprogram
Güvenlik duvar? taraf?ndan izin verilen program
netsh routing ip nat show
Bilgi gösterir.
netsh interface portproxy show v4tov6
IPv6'ya yönelik IPv4 ba?lant?lar?n? proxy ile gerçekleştirmek için gereken parametreleri gösterir.
netsh routing ipx rip set interface
Arabirimdeki iletişim kurallar? yap?land?rmas?n? güncelleştirir.
netsh ras set
Yap?land?rma bilgilerini belirler.
netsh interface ip show ipaddress
IP adreslerini görüntüler.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/ras/show/multilink.htm

0.061

How to find Windows 7 On-Screen Keyboard?

 /

How to control aggressive programs under Windows 8.1, 8 and 10?

 /

Remove search the web box from Windows 10 Taskbar (enable, disable)?

 /

Was bedeutet plattformübergreifend?

 /

I do not want to keep the calendar running in the background!

 /

Windows Explorer as the default file manager!

 /

Start calendar directly via shortcut on the desktop!

 /

How to remove switch user in windows 8 (8.1) at Login start screen?

 /