netsh routing ip delete interface - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ip ğ delete ğ interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip delete interface ? Kullanım: delete interface [name=] Parametreler: Etiket Değer name - Silinecek arabirimin adı. Açıklamalar: Belirtilen arabirim için IP iletimini siler veya kaldırır. Örnek: delete interface name="Yerel Ağ Bağlantısı"

NETSH / ROUTING / IP / DELETE / INTERFACE

netsh routing ip delete interface - Windows 2000/XP - Komutları Belirtilen arabirim üstünde IP iletimini siler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, delete, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf delete
Bir yap?land?rma girişini tablodan siler.
netsh lan add profile
Makinedeki belirtilen arabirime LAN profili ekler.
netsh routing ipx sap set filter
Süzgeç listesinde bir iletişim kurallar? süzgeç girdisini güncelleştirir.
netsh ras show user
Kullan?c?lar için RAS özelliklerini gösterir.
netsh interface ipv6 6to4 help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh routing ip rip delete announcefilter
Arabirim üstünde duyurulan süzgeç kümesini siler.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Belirtilen arabirim üstünde IP iletimini siler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/delete/interface.htm
0.202
18126

8 Lösungen, um den Task-Manager in Windows 8.1, 8  und 10 zu öffnen, bzw. starten!

 /

Create desktop program shortcuts in Windows 8/8.1 and Win 10! 

 /

Windows 8 ohne Benutzerauswahl bei der Anmeldung am Startbildschirm?

 /

Mouse Cursor Hide Turn off and Options via the Windows taskbar!

 /

Import Text and Windows Commands from old ini file!

 /

Create Action Center Desktop Shortcut for Windows 8.1/8!

 /

Auto size Virtual Memory in Windows 10?

 /

When the computer or monitor does not go into sleep mode!

 /

Lines in the Windows Explorer directory Tree with Q-Dir!

 /

Activate / deactivate the TelNet client under Windows 10, 8.1, ...!

 /

Sprache ändern in Thunderbird, wie kann ich das machen?

 /

Kann man Windows 8.1/8 parallel zu Windows-7, Vista, XP installieren?

 /