NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ip ğ nat ğ add ğ portmapping

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat add portmapping ? Kullanım: add portmapping [name=] [proto=]tcp|udp [publicip=]|0.0.0.0 [publicport=]tamsayı [privateip=] [privateport=]tamsayı Parametreler: Etiket Değer name - NAT ile kullanılmak üzere etkinleştirilmek için bir bağlantı noktası eşleştirmesi eklemek istediğiniz arabirimin adı. proto - Aşağıdaki değerlerden biri: tcp: İletişim kuralı türünü TCP olarak ayarlar. udp: İletişim kuralı türünü UDP olarak ayarlar. publicip - Ortak ağda belirtilen bir dış IP adresi veya özel ağ adres aralığında belirtilmeyen herhangi bir IP adresini belirtmek için 0.0.0.0. publicport - Ortak iletişim kuralı bağlantı noktası için 0 - 9999 arası bir sayı. privateip - Özel ağ aralığında bir IP adresi. publicport - Özel iletişim kuralı bağlantı noktası için 0 - 9999 arası bir sayı. Açıklamalar: NAT arabirimine bir iletişim kuralı bağlantı noktası eşleştirmesi ekler. Örnek: add portmapping local tcp 0.0.0.0 80 10.0.0.1 80

NETSH / ROUTING / IP / NAT / ADD / PORTMAPPING

netsh routing ip nat add portmapping - Windows 2000/XP - Komutları NAT arabirimine bir iletişim kural? - ba?lant? noktas? eşleştirmesi ekler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, add, portmapping, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras show authmode
Kimlik do?rulama modunu gösterir.
netsh interface ip show tcpstats
TCP istatistiklerini görüntüler.
netsh routing ip rip add acceptfilter
Bir arabirimde al?nan tüm yollar için bir kabul süzgeci ekler.
netsh p2p pnrp cloud show list
Bulut listesini görüntüler.
netsh diag connect news
Haber gruplar? sunucusuna ba?lan?r.
netsh routing ip igmp delete interface
IGMP yönlendiricisi/proxy'yi belirtilen arabirimden siler.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
NAT arabirimine bir iletişim kural? - ba?lant? noktas? eşleştirmesi ekler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/add/portmapping.htm
0.249
20963

How to disable auto tips, messages and Adds in Windows 10?

 /

With the support of Unicode characters for the short door notes!

 /

How to change the activation key to activate Windows 10, 8.1, Seven?

 /

Energy saving mode, balanced and maximum performance difference!

 /

Animated GIF support in the preview window of the File Explorer!

 /

How do I get rid of Don't Sleep (Windows, 10, 8.1, 7, ...)?

 /

Using keyboard shortcuts to insert texts and start commands can be so easy!

 /

Trusted source?

 /

Verwenden von Computer Name und User Name in Quick Text Paste!

 /

Manipulate and correct any of the time stamps for any windows file and folder!

 /

A Magnificent and Great Digital Desktop Clock for all MS Windows OS!

 /

How do I open other file types, not only text files (* .txt) with Notepad?

 /