NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » advfirewall » monitor » show » mmsa

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh advfirewall monitor show mmsa ? Format: show mmsa [(kilde destination)|all] Kommentarer: - Denne kommando viser sikkerhedstilknytningen eller som filtreret efter (kilde destination)-par. - Kilden og destinationen er hver en enkelt IPv4- eller IPv6-adresse. Eksempler: Vis alle SA'er i hovedtilstand: netsh advfirewall monitor show mmsa Vis SA'erne i hovedtilstand mellem to adresser: netsh advfirewall monitor show mmsa 192.168.0.3 192.168.0.4

NETSH / ADVFIREWALL / MONITOR / SHOW / MMSA

netsh advfirewall monitor show mmsa - Windows Seven - Kommandoer Viser SA'er for hovedtilstand / Windows Seven
netsh, advfirewall, monitor, show, mmsa, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv6 isatap show router
Viser ISATAP-routeroplysningerne.
netsh ras ip set preferredadapter
Angiver den foretrukne netv?rkskort for tjenesten Routing og Remote
netsh interface ipv6 6to4 set state
Angiver 6to4-tilstanden.
netsh ras diagnostics set loglevel
Angiver det globale logf?ringsniveau for RRAS.
netsh interface ipv4 show
Viser oplysninger.
netsh ras aaaa delete
Fjerner poster fra en tabel.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/advfirewall/monitor/show/mmsa.htm

0.062

Windows Clock for Halloween Desktop Wallpaper, with Portable Pumpkins!

 /

Where is my computer on windows 8.1/10  to manage files and folders (open, find, start)?

 /

Enable Shutdown feature in Windows To-Tray area!

 /

Remove search the web box from Windows 10 Taskbar (enable, disable)?

 /

How to find the calculator in Windows 8 and 8.1 (open, start, run)?

 /

Windows-8.1 / 10 on-screen keyboard, (find, start, run)?

 /

Ekelgefühl und Ekel?

 /

ERR_EMPTY_RESPONSE, Message?

 /