NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » namespace

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh namespace ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. show - Viser oplysninger. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / NAMESPACE

netsh namespace - Windows Seven - Kommandoer ?ndringer til 'netsh namespace'-konteksten. / Windows Seven
netsh, namespace, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh rpc
?ndringer til 'netsh rpc'-konteksten.
netsh interface ipv6 set neighbors
Angiver en naboadresse.
netsh ras ipv6 set prefix
Angiver det pr?fiks, RAS-serveren bruger.
netsh interface ipv6 add potentialrouter
F?jer en router til den potentielle routerliste p? en gr?nseflade.
netsh ras diagnostics show loglevel
Viser det globale logf?ringsniveau for RRAS.
netsh interface ipv4 show ipaddresses
Viser de aktuelle IP-adresser.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/namespace.htm

0.062

Start Copy Paste in new Process (arrange the files in explorer view)!

 /

How to find Windows 7 On-Screen Keyboard?

 /

How to translate DesktopOK in your language!

 /

Start navigation click sound in Windows 10 (Enable, Explorer)?

 /

Windows 10 Explorer has no status bar with file information, why?

 /

Mouse pointer shadow in Windows 10, (enable, disable)?

 /

Remove transparent icons on the Windows 10 desktop?

 /

Wo kann ich bitte den Vorschaufilter einstellen?

 /