reg COMPARE /?: Vergelijkt alle waarden onder de sleutel MyApp met SaveMyApp ......


... De voorbeelden voor het commando "reg COMPARE /?"
... "reg COMPARE /?" Fragment uit Microsoft Windows Help
... Belangrijke informatie, tips voor het "reg COMPARE /?" commando

Het commando: "reg COMPARE /?" staat aan Windows 11, 10, .. beschikbaar

De voorbeelden voor het commando "reg COMPARE /?"

Hier zijn enkele voorbeelden van het gebruik van deze opdracht: Voorbeeld 1: Alle waarden onder ÚÚn sleutel vergelijken:

REG COMPARE HKLM\Software\MyCo\Mijn_App HKLM\Software\MyCo\SaveMyApp

- Vergelijkt alle waarden onder de sleutel "MyApp" met de waarden van "SaveMyApp". Er worden alleen verschillen getoond. Voorbeeld 2: Vergelijking van een specifieke waarde tussen verschillende sleutels:

REG COMPARE HKLM\Software\MyCo HKLM\Software\MyCo1 /v Version

- Vergelijkt de specifieke waarde "Versie" onder de toetsen "MyCo" en "MyCo1". Er worden alleen verschillen getoond. Voorbeeld 3: Vergelijking van alle onderliggende sleutels en waarden:

REG COMPARE \\ZODIAC\HKLM\Software\MyCo \\. /s

- Vergelijkt alle onderliggende sleutels en waarden onder "HKLM\Software\MyCo" op de computer "ZODIAC" met dezelfde sleutel op de huidige computer. Er worden alleen verschillen getoond. De uitvoer heeft de vorm van symbolen aan het begin van elke regel, waarbij '=' overeenkomsten vertegenwoordigt, '<' verschillen in de eerste FullKey vertegenwoordigt en '>' verschillen in de tweede FullKey vertegenwoordigt. Merk op dat de`REG COMPARE`De opdracht vergelijkt registervertakkingen niet rechtstreeks, maar eerder met geŰxporteerde registerbestanden of registerpaden in het register. Daarom kan de opdracht nuttig zijn om verschillen tussen twee delen van het register te identificeren. Als u de inhoud van twee registervertakkingen wilt vergelijken, kunt u dit handmatig doen door de geŰxporteerde registerbestanden van beide vertakkingen naar afzonderlijke tekstbestanden te exporteren en deze tekstbestanden vervolgens te vergelijken. Hier is een algemene aanpak: Voorbeeld 4: Handmatige vergelijking van registervertakkingen: -- Exporteer de eerste registervertakking naar een bestand:

REG EXPORT HKLM\Software\RegBranch1 RegBranch1Export.reg

-- Exporteer de tweede registervertakking naar een apart bestand:

REG EXPORT HKLM\Software\RegBranch2 RegBranch2Export.reg
 
-- Vergelijk de geŰxporteerde bestanden met een tekstvergelijkingstool naar keuze. Bijvoorbeeld met het commando`FC`in de opdrachtprompt:

FC /W RegBranch1Export.reg RegBranch2Export.reg

Of gebruik een tekstvergelijkingstool van derden. Met de bovenstaande stappen kunt u de verschillen tussen de geŰxporteerde registervertakkingen identificeren. Houd er rekening mee dat deze aanpak handmatig is en geen geautomatiseerde verificatie uitvoert. Als u een uitgebreidere, geautomatiseerde tool voor registervergelijking nodig heeft, kunt u software van derden overwegen die speciaal voor deze taak is ontworpen. Dergelijke hulpmiddelen kunnen een visuele weergave van de verschillen bieden en het vergelijkingsproces eenvoudiger maken.

"reg COMPARE /?" Fragment uit Microsoft Windows Help

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


REG COMPARE sleutelnaam1 sleuetelnaam2 [/v waarde | /ve] 
[uitvoer] [/s]

sleutelnaam [\computer\]VolledigeSleutel
computer De naam van de externe computer, als weggelaten is 
dit de
huidige computer
Alleen HKLM en HKU zijn op externe computers 
beschikbaar
VolledigeSleutel - in de indeling 
HOOFDSLEUTEL\Subsleutel
HOOFDSLEUTEL [ HKLM | HKCU | HKCR | HKU | HKCC ]
Onderliggende sleutel - de volledige naam van een 
registersleutel
onder de geselecteerde HOOFDSLEUTEL
waarde De naam van de waarde onder de geselecteerde sleutel 
die moet
worden vergeleken. Als deze wordt weggelaten worden 
alle waarden
onder de sleutel vergeleken
/ve De waarde met een lege naam (standaard) vergelijken
/s Alle onderliggende sleutels en waarden vergelijken
uitvoer [/oa | /od | /os | /on]
Als weggelaten alleen verschillen weergeven
/oa Alle verschillen en overeenkomsten weergeven
/od Alleen verschillen weergeven
/os Alleen overeenkomsten weergeven
/on Geen uitvoer weergeven
Retourcode:

0 - Met succes voltooid, het vergeleken resultaat is identiek
1 - Mislukt
2 - Met succes voltooid, het vergeleken resultaat is niet 
identiek

Opmerking:
De symbolen vooraan elke uitvoerregel zijn als volgt 
gedefinieerd:
= betekent VolledigeSleutel1-gegevens zijn gelijk aan
VolledigeSleutel2-gegevens
< betekent dat VolledigeSleutel1-gegevens anders zijn dan
VolledigeSleutel2-gegevens
> betekent dat VolledigeSleutel2-gegevens anders zijn dan
VolledigeSleutel1-gegevens

Voorbeelden:

REG COMPARE HKLM\Software\MijnCo\MijnToep HKLM\
Software\MijnCo\MijnToepOpslaan
Hiermee worden alle waarden onder de sleutel MijnToep 
vergeleken met
MijnToepOpslaan

REG COMPARE HKLM\Software\MijnCo HKLM\Software\
MijnCo1 /v Versie
Hiermee wordt de waarde Versie onder de sleutel MijnCo en 
MijnCo1
vergeleken

REG COMPARE \\ZODIAC\HKLM\Software\MijnCo \\. /s
Hiermee worden alle subsleutels en waarden onder 
HKLM\Software\MijnCo op
ZODIAC vergeleken met dezelfde sleutel op de huidige computer

Belangrijke informatie, tips voor het "reg COMPARE /?" commando

Bij gebruik van de`REG COMPARE`commando, zijn er enkele belangrijke punten waar u op moet letten: 1: Back-up maken: Voordat u`REG COMPARE`het is raadzaam om een ​​back-up van uw register te maken. Hoewel`REG COMPARE`Als u niet rechtstreeks wijzigingen in het register aanbrengt, kan het toch handig zijn om een ​​back-up te hebben voor het geval er zich problemen voordoen. 2: Controleer machtigingen: Zorg ervoor dat u voldoende machtigingen heeft om toegang te krijgen tot de registersleutels en waarden die u wilt vergelijken. 3: Symbolen in de uitvoer begrijpen: De uitvoer van de`REG COMPARE`opdracht bevat pictogrammen aan het begin van elke regel die de vergelijking tussen registervermeldingen aangeven. Houd er rekening mee dat '=' overeenkomsten vertegenwoordigt, '<' verschillen in de eerste registervertakking vertegenwoordigt en '>' verschillen in de tweede registervertakking vertegenwoordigt. 4: Wees voorzichtig bij het gebruik`/s`: Als je de optie hebt`/s`Als u alle onderliggende sleutels en waarden wilt vergelijken, moet u de uitvoer zorgvuldig inspecteren. Een uitgebreide vergelijking kan veel resultaten opleveren. 5: 32-bit vs. 64-bit: Let op de opties`/reg:32`En`/reg:64`om te bepalen of de registersleutel toegankelijk moet worden gemaakt via de 32-bits of 64-bits registerweergave. Kies de juiste optie op basis van de architectuur van de registertak die u wilt vergelijken. 6: Interpretatie van de resultaten: Begrijp dat`REG COMPARE`laat alleen maar verschillen zien. Ontbrekende resultaten betekenen dat de registervertakkingen identiek zijn. Het wordt aanbevolen om de volledige documentatie van de opdracht te lezen voor meer details. 7: Vergelijkingen op afstand: Als u`REG COMPARE`voor een externe computer zorgt u ervoor dat Remote Registry Services is ingeschakeld en dat u over de benodigde machtigingen beschikt om toegang te krijgen tot de externe computer. 8: Validatie van resultaten: Bekijk de resultaten van de vergelijking zorgvuldig voordat u conclusies trekt. Het is mogelijk dat sommige verschillen te verwaarlozen zijn of te wijten zijn aan systeemspecifieke verschillen. Over het algemeen is het belangrijk om`REG COMPARE`-Command moet zorgvuldig worden gebruikt en met inzicht in de implicaties, vooral bij het vergelijken van registervermeldingen die potentieel gevoelige informatie bevatten.


Deutsch
English
Espa˝ol
Franšais
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (HÓnyǔ)
TŘrkše
Portuguŕs
Portuguŕs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDe opdracht reg COMPARE /? - Vergelijkt alle waarden onder de sleutel MyApp met SaveMyApp ......

HTTP: ... console/nl/139.htm
0.124
19007
Difference between laser and ink printers? Reset Q-Dir Explorer to defaults as in fresh Install (Uninstall, Autoupdate)! What I miss is being able to disconnect or connect the network drive? How can i browse FTP directorys in Explorer Views, do you support SFTP? Change your password / disable it on Windows (all OS)? What is Launch IME, what does it do? What is an integrated graphics card, do I have one? Eine Tastenkombination zum Íffnen eines Ordners verwenden! Start the Explorer Q-Dir with last window position and view settings! Can I use the digital clock on the Windows 11 desktop?(0)