NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » set » notifications

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall set notifications ? set notifications [ mode = ] ENABLE|DISABLE [ [ profile = ] CURRENT|DOMAIN|STANDARD|ALL ] Nastaví konfiguraci upozornění brány firewall. Parametry: mode - Režim upozornění. ENABLE - Povolit zobrazování upozornění brány firewall v překryvném okně. DISABLE - Zakázat zobrazování upozornění brány firewall v překryvném okně. profile - Konfigurační profil (volitelné). CURRENT - Aktuální profil (výchozí). DOMAIN - Doménový profil. STANDARD - Standardní profil. ALL - Všechny profily. Příklady: set notifications ENABLE set notifications DISABLE set notifications mode = ENABLE set notifications mode = DISABLE

NETSH / FIREWALL / SET / NOTIFICATIONS

netsh firewall set notifications - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfiguraci upozornění brány firewall. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, set, notifications, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag ping gateway
Testování serverů výchozí brány pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp show global
Zobrazí globální parametry protokolu IGMP.
netsh interface ipv6 show prefixpolicy
Zobrazí informace o zásadě předpony.
netsh routing ipx delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
netsh ras dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/firewall/set/notifications.htm

0.062

Drop your own custom flakes on the desktop?

 /

Transparente Glas (Aero) Maus Kugeln für Windows!  

 /

Windows-Eingabeaufforderung breiter machen?

 /

The leaves are not in the foreground only on the desktop?

 /

Firefox Favoriten nach Windows-7 übertragen?

 /

Disable Login Screen in Windows 10, how to?

 /

Date / time change command prompt, with examples, how to?

 /

Aero?

 /