NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » wins

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show wins ? Použití: show wins [[name=]řetězec Parametry: Příznak Hodnota name - Název určitého rozhraní. Poznámky: Zobrazí konfiguraci serveru WINS pro jedno nebo více určitých rozhraní. Příklady: show wins "Připojení místní sítě"

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / WINS

netsh interface ip show wins - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí adresy serveru WINS. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, wins, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall delete portopening
Odstraní konfiguraci portu z nastavení brány firewall.
netsh routing ip ospf
Změny kontextu `netsh routing ip ospf'.
netsh interface reset all
Obnoví konfiguraci.
netsh routing ipx rip show interface
Na rozhraní zobrazí konfiguraci protokolu.
netsh ras show
Zobrazí informace.
netsh interface ip show offload
Zobrazí informace o zatížení.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/wins.htm

0.093

Stars on Windows desktop in the foreground!

 /

How to display my Computer as a menu in Windows-7 start menu?

 /

How to uninstall programs in Windows 8 / 10 and 8.1?

 /

Bug with time zones / summer time!

 /

Keyboard shortcuts to start multiple programs commands (run, runx, runa, runX, runA)!

 /

Alte Drucker zum Laufen bringen unter Windows 10!

 /

Ist mein Windows-10 auf dem neuesten Stand?

 /

Unicode oder (x64) 64-Bit oder x32/x86 (32-Bit)?

 /