NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » wins

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show wins ? Použití: show wins [[name=]řetězec Parametry: Příznak Hodnota name - Název určitého rozhraní. Poznámky: Zobrazí konfiguraci serveru WINS pro jedno nebo více určitých rozhraní. Příklady: show wins "Připojení místní sítě"

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / WINS

netsh interface ip show wins - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí adresy serveru WINS. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, wins, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall delete portopening
Odstraní konfiguraci portu z nastavení brány firewall.
netsh routing ip ospf
Změny kontextu `netsh routing ip ospf'.
netsh interface reset all
Obnoví konfiguraci.
netsh routing ipx rip show interface
Na rozhraní zobrazí konfiguraci protokolu.
netsh ras show
Zobrazí informace.
netsh interface ip show offload
Zobrazí informace o zatížení.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/wins.htm

0.093

Where are the Auto Update settings in Windows 10 (enable / disable)?

 /

Error message no scanner connected Windows 10?

 /

On Windows 10, change visual effects to best Performance, how to?

 /

How can i add or change languages in Windows-8 and Win 8.1?

 /

Unter Windows 10 visuelle Effekte auf beste Leistung ändern?

 /

How to change the desktop theme in Windows-10 (download)?

 /

Enable/disable Aero Transparency via Desktop Shortcut in Windows 7 and Vista?

 /

Eigene Dateien Ordner in Windows 10 von allen Benutzern finden und öffnen?

 /