NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » show » neighbors

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 show neighbors ? Použití show neighbors [[interface=]<řetězec> [[address=]]] Parametry: Parametr Hodnota interface - název nebo index rozhraní, address - adresa souseda. Poznámky: Zobrazí položky mezipaměti protokolu ND. Je-li zadáno rozhraní, zobrazí mezipaměť pouze tohoto rozhraní. Je-li zadána také adresa, zobrazí pouze tuto položku mezipaměti protokolu ND.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SHOW / NEIGHBORS

netsh interface ipv6 show neighbors - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí položky mezipaměti protokolu ND. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, show, neighbors, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy
Změny kontextu `netsh interface portproxy'.
netsh routing ipx netbios
Změny kontextu `netsh routing ipx netbios'.
netsh ras ip delete range
Odstraní jeden rozsah z fondu statických adres IP.
netsh interface ip add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh routing ip ospf show protofilter
Zobrazí informace filtru protokolu OSPF.
netsh p2p group gping
Zkontroluje připojení k portu vzdálené skupiny.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/show/neighbors.htm

0.062

How to use large windows desktop clock?

 /

How to switch user accounts on windows 8 / 8.1 (change, swop)?

 /

Wie kann ich die Computerverwaltung in Windows 7 starten?

 /

Open Personal Files Folder in Windows 10 current and all user, how to?

 /

Change Mouse Pointer and Cursor size on Windows-10, (smaller, larger)?

 /

Hide Windows 8 libraries or remove, delete, add, can you do that?

 /

Is it possible to change the title of the Quad-Explorer window?

 /

Help, where can i turn off the Windows 8, or shut down the Windows 8?

 /