NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » ieproxy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show ieproxy ? Bruk: show ieproxy Parametere: /v -- detaljert modus, vise alle felter. /p -- egenskapsmodus, bare vise felter med verdier. Eksempler: show ieproxy show ieproxy /p show ieproxy /v

NETSH / DIAG / SHOW / IEPROXY

netsh diag show ieproxy - Windows 2000/XP - kommando Viser navn og portnummer for Internet Explorer-serveren. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, ieproxy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras set tracing
Aktiverer/deaktiverer utvidet sporing for en komponent.
netsh interface ip show ipstats
Viser IP-statistikk.
netsh routing ip relay uninstall
Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.
netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode
Modifiserer parametere for PNRP-moduskonfigurasjon.
netsh diag connect
Kobler til nyheter, e-post og proxy-servere.
netsh routing ip igmp
Endrer til konteksten "netsh routing ip igmp".Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/diag/show/ieproxy.htm
0.171

Wie kann ich im Win-7 Basisdesign die Fensterfarbe ändern, bzw. anpassen?

 /

12-Ants for all Windows OS Desktops!

 /

How to find installed program files in windows 10 (uninstall)?

 /

Start drive optimization directly in IsMyHdOK!

 /

Ist eine Remoteunterstützung über eine Remotedesktopverbindung in Windows 8 bzw. 10 möglich, (aktivieren, deaktivieren, freigeben und nutzen)?

 /

Virtual pointer stick, good for projectors and PowerPoint!

 /

See all computers in your wlan (wi-fi) network on Windows-10, how to?

 /

Auto Shutdown the Windows-8, 8.1 and 10 (Turn-off)!

 /