NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ diag ğ show ğ ieproxy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show ieproxy ? Kullanım: show ieproxy Parametreler: /v -- ayrıntılı mod, tüm alanları gösterir. /p -- özellik modu, yalnızca değeri olan alanları gösterir. Örnekler: show ieproxy show ieproxy /p show ieproxy /v

NETSH / DIAG / SHOW / IEPROXY

netsh diag show ieproxy - Windows 2000/XP - Komutları Internet Explorer sunucusunun ad?n? ve ba?lant? noktas? numaras?n? görüntüler. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, ieproxy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras set tracing
Bir bileşen için uzat?lm?ş izlemeyi etkinleştirir veya devre d?ş? b?rak?r.
netsh interface ip show ipstats
IP istatistiklerini gösterir.
netsh routing ip relay uninstall
Geçerli içeri?e ait yönlendirme iletişim kural?n? kald?r?r.
netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode
PNRP modu yap?land?rma parametresini de?iştirir.
netsh diag connect
Haber gruplar?, posta ve proxy sunucular?na ba?lan?r.
netsh routing ip igmp
`netsh routing ip igmp' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/diag/show/ieproxy.htm
0.155

How can I see if I have x64 Edition or Windows x32/x86 on Windows 8/8.1?

 /

Speed ​​mobile data LTE / 4G / 2G / E on the Samsung Galaxy modify?

 /

Folders expand too quickly at drag over, in Tree-View?

 /

Drag and Drop Problem when use Always Mouse Wheel drag feature!

 /

Was ist das Heimnetzwerk unter Windows-7 (Einfache Freigabe)?

 /

Quad-Explorer: Ordner-Größe in der Status-Leiste sehen!

 /

Wie kann ich Auto-Hide-Mouse-Cursor in meine Landessprache übersetzen?

 /

Change the language in QuickTextPaste!

 /