NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » version

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show version ? Sposób użycia: show version Parametry: /v - tryb pełny, wyświetlanie wszystkich pól /p - tryb właściwości, wyświetlanie tylko pól z wartościami Przykłady: show version show version /p show version /v

NETSH / DIAG / SHOW / VERSION

netsh diag show version - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla wersję systemu Windows i WMI. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, version, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat
Zmiany w kontekście `netsh routing ip nat'.
netsh interface portproxy add v4tov4
Dodaje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv4 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv4.
netsh routing ipx netbios add nbname
Dodaje nazwę NETBIOS do listy nazw NETBIOS.
netsh ras ip set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh interface ip delete
Usuwa wpis konfiguracji z tabeli.
netsh routing ip ospf uninstall
Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Wyświetla wersję systemu Windows i WMI. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/diag/show/version.htm
0.233
15581

Should I turn off the power saving mode in Windows or not?

 /

Help, no remote desktop connection to Windows 10/11 possible. why not?

 /

Installing a printer with own drivers, using HP as an example under Win 11, 10, 8.1, 7!

 /

Windows 11: turn off password after standby and hibernation?

 /

Mauscursor verstecken in DesktopOK!

 /

The category Office on Software OK (make everyday office life easier)!

 /

How to open / run in Windows-8, 10 the 'Shut Down Windows' Dialog Box?

 /

File Explorer Folder Options in Windows 10/11, can I find, open?

 /

Tastenkürzel Einstellungen am Samsung Android finden und aktivieren!

 /

Can I use the mouse wheel forwarding tool on Windows 11?

 /

Can I use the stopwatch as a teacher for classwork!

 /

Is the mouse pointer in Windows 8.1 and 10 smaller than the XP and 7 cursor?

 /