ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP START
Uruchamia program lub polecenie w oddzielnym oknie.

START ["tytul"] [/D sciezka] [/I] [/MIN] [/MAX] [/SEPARATE |
/SHARED]
[/LOW | /NORMAL | /HIGH | /REALTIME | /ABOVENORMAL |
/BELOWNORMAL]
[/AFFINITY <wartosc szesnastkowa koligacji>] [/WAIT] [/B]
[polecenie/program] [parametry]

"tytul" Tytul do wyswietlenia na pasku tytulu okna.
sciezka Katalog poczatkowy.
B Uruchamia aplikacje bez tworzenia nowego okna.
Aplikacja
ignoruje obsluge klawiszy Ctrl+C. Jesli aplikacja
nie bedzie
obslugiwac przetwarzania klawiszy Ctrl+C, jedynym
sposobem
przerwania jej dzialania bedzie uzycie klawiszy
Ctrl+Break.
I Nowym srodowiskiem bedzie oryginalne srodowisko
przekazane
do programu cmd.exe, a nie srodowisko biezace.
MIN Uruchamia okno zminimalizowane.
MAX Uruchamia okno zmaksymalizowane.
SEPARATE Uruchamia 16-bitowy program systemu Windows w
oddzielnym
obszarze pamieci.
SHARED Uruchamia 16-bitowy program systemu Windows we
obszarze
pamieci wspóluzytkowanej.
LOW Uruchamia aplikacje z priorytetem klasy IDLE.
NORMAL Uruchamia aplikacje z priorytetem klasy NORMAL.
HIGH Uruchamia aplikacje z priorytetem klasy HIGH.
REALTIME Uruchamia aplikacje z priorytetem klasy REALTIME.
ABOVENORMAL Uruchamia aplikacje z priorytetem klasy
ABOVENORMAL.
BELOWNORMAL Uruchamia aplikacje z priorytetem klasy
BELOWNORMAL.
AFFINITY Nowa aplikacja bedzie miec okreslona maske
koligacji.
procesora wyrazona w postaci liczby
szesnastkowej.
WAIT Uruchamia aplikacje i czeka na jej zakonczenie.
polecenie/program
Jesli jest to wewnetrzne polecenie interpretera
Cmd lub plik
wsadowy, procesor polecen (cmd.exe)jest
uruchamiany z uzyciem
przelacznika /K. Oznacza to, ze okno pozostanie
wyswietlone
po wykonaniu polecenia.

Jesli nie jest to wewnetrzne polecenie
interpretera cmd
lub plik wsadowy, wówczas jest to program i
zostanie on
uruchomiony jako aplikacja w oknie lub aplikacja
konsoli.

parametry Parametry przekazywane do polecenia/programu

UWAGA: Opcje SEPERATE i SHARED nie sa obslugiwane na platformach
64-bitowych.

Przy wlaczonych rozszerzeniach polecen wywolanie zewnetrznych
polecen
za pomoca wiersza polecenia lub polecenia START zmienia sie
nastepujaco:

pliki, które nie sa wykonywalne, moga byc wywolane przez
skojarzenie,
po prostu przez wpisanie nazwy pliku jako polecenia. (np.
WORD.DOC
uruchomi aplikacje skojarzona z rozszerzeniem .DOC).
W opisie polecen ASSOC i FTYPE mozna znalezc informacje
dotyczace
tworzenia skojarzen w skrypcie polecenia.

Przy wykonywaniu 32-bitowych aplikacji GUI, program CMD.EXE
nie czeka, az aplikacja zakonczy dzialanie, przed powrotem do
wiersza polecenia. To nowe zachowanie nie wystepuje jednak,
jesli
aplikacja zostala wywolana ze skryptu polecen.

Przy wykonywaniu wiersza polecenia, którego pierwszym leksemem
jest CMD
bez rozszerzenia lub nazwy sciezki, CMD jest zastepowane
wartoscia
zmiennej COMSPEC - unika sie w ten sposób uzywania
przypadkowych
wersji CMD.EXE w najmniej oczekiwanych momentach.

Przy wykonywaniu wiersza polecenia, którego pierwszy leksem nie
zawiera
rozszerzenia, program CMD.EXE uzywa zmiennej srodowiskowej
PATHEXT
do okreslenia, których rozszerzen szukac, i w jakiej
kolejnosci.
Domyslna wartoscia zmiennej PATHEXT
jest:

.COM;.EXE;.BAT;.CMD

Zauwaz, ze skladnia jest ta sama, co w zmiennej PATH,
ze srednikami oddzielajacymi rózne elementy.

Przy wykonywaniu polecenia, jesli nie mozna znalezc pliku
pasujacego do
zadnego rozszerzenia, przeszukiwane sa nazwy katalogów. Jesli
zostanie
znaleziony katalog pasujacy do nazwy bez rozszerzenia, polecenie
START
uruchamia Eksploratora dla tej sciezki. Jesli jest to wykonywane
z wiersza
polecenia, jest to równowazne wydaniu polecenia CD /D do tej
sciezki.C:\WINDOWS>HELP SUBST
Kojarzy sciezke z litera dysku.

SUBST [dysk1: [dysk2:]sciezka]
SUBST dysk1: /D

dysk1: Okresla dysk wirtualny, któremu przypisuje sie
sciezke.
[dysk2:]sciezka Okresla dysk fizyczny i sciezke, które maja
byc
przypisane do dysku wirtualnego.
/D Usuwa przypisany dysk (wirtualny).

Aby wyswietlic biezaca liste dysków wirtualnych, wpisz SUBST bez
parametrów.C:\WINDOWS>HELP TIME
Wyswietla i ustawia czas systemowy.

TIME [/T | godzina]

Wpisz TIME bez parametrów, aby wyswietlic biezace ustawienia
czasu i monit
o podanie nowego czasu. Nacisnij klawisz ENTER, aby nie zmieniac
godziny.

Przy wlaczonych rozszerzeniach polecen polecenie TIME obsluguje
przelacznik /T, którego uzycie powoduje, ze polecenie wyswietla
biezacy czas bez monitowania o podanie nowego czasu.
GOTO : HELP TITLE

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Polecenia START - Uruchamia program lub polecenie w oddzielnym oknie.

HTTP: ... console/pl/062.htm
0.187
15158

Aktivieren eines Produktes bei Steam über Produkt Key, aber wie?

 /

Activate file extension in the file-type column!

 /

I found thousands of photos, how could I select all?

 /

What is native resolution?

 /

Download free Windows 10/11 Terminal!

 /

Where to find Experience Index, PC rating in Windows-10?

 /

Explorer View Grouping, hows to turn off in Q-Dir list views!

 /

The cursor disappears under Windows!

 /

V-Ram test the quality of the Ram and the Virtual PC/CPU!

 /

Create Character Map Windows 7 Desktop-Shortcut to insert a special character into a document?

 /

Automatisches Einfügen von Texten unter Windows 11, 10, ..., wozu, warum!

 /

Autocomplete Einträge löschen, die nicht mehr benötigt werden in Explorer-Ansicht?

 /