NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat dump ? Kullanım: dump Açıklamalar: Geçerli yapılandırmayı içeren bir komut dosyası oluşturur. Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyası değiştirilmiş yapılandırma ayarlarını geri yüklemede kullanılabilir.

NETSH / ROUTING / IP / NAT / DUMP

netsh routing ip nat dump - Windows 2000/XP - Komutları Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf add interface
Belirtilen arabirim üstünde OSPF'yi etkinleºtirir.
netsh interface set interface
Arabirim parametrelerini belirler.
netsh routing ipx sap add filter
Süzgeç listesine bir iletiºim kurallar? süzgeç girdisi ekler.
netsh ras show authtype
ªu anda etkin kimlik do?rulama türlerini gösterir.
netsh interface ip show udpconn
UDP ba?lant?lar?n? görüntüler.
netsh routing ip rip add announcefilter
Arabirim üstünde duyurulan yollar için süzgeç ekler.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/dump.htm
0.343
15774

Einzelne Cookies im Firefox löschen, Beispiel!

 /

Ordner Gruppierung deaktivieren auf Windows 8.1 und 10.1?

 /

Start or Run Google chrome in the Metro Mode in Windows 8.1!

 /

What I have to use Portable or X64, or ... of FontView OK?

 /

PowerShell desktop shortcut on Windows 11!

 /

Uninstall fonts from Windows-10 / 11 (remove, delete)?

 /

Problems with Windows 10 or 11 and favorites and desktop shortcuts!

 /

How long do SSDs really last?

 /

Printer is suddenly gone under Windows 10 and 11 , why?

 /

Which is better shutdown, or standby mode?

 /

Microsoft's solutions for MAC!

 /

Can I disable Spell-Checking or Auto-Correction in Windows 8.1 and Win 10?

 /