NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » add » announcefilter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip add announcefilter ? Kullanım: add announcefilter [name=] [addr=] Parametreler: Etiket Değer name - RIP'in kullanılabilir olduğu arabirimin adı. addr - Bir IP adresi çifti. Birinci adres, süzgecin oluşturulmasında kullanılacak en küçük IP adresi ve ikinci adres en büyük IP adresidir. Açıklamalar: Bir arabirimde bildirilen yollar için bir süzgeç ekler. Örnekler: add announcefilter "Yerel Ağ Bağlantısı" 10.0.0.2 11.1.1.2

NETSH / ROUTING / IP / RIP / ADD / ANNOUNCEFILTER

netsh routing ip rip add announcefilter - Windows 2000/XP - Komutları Arabirim üstünde duyurulan yollar için süzgeç ekler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, add, announcefilter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show wins
Her bir ba?daºt?r?c? için birincil ve ikincil WINS sunucular?n? görüntüler.
netsh routing ip nat help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh interface portproxy set v6tov4
IPv6 dinlemesi ve IPv4 yoluyla proxy ba?lant?s? yapmak için kullan?lan girdiyi güncelleºtirir.
netsh routing ipx rip dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh ras ipx set netassign
RAS sunucusunun istemcilerine IPX adresleri atama yöntemini ayarlar.
netsh interface ip show address
IP adres yap?land?rmas?n? görüntüler.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Arabirim üstünde duyurulan yollar için süzgeç ekler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/add/announcefilter.htm
0.203
20204

Can my MS-Surface with Windows 10 be damaged by the rain!

 /

From-Tray feature to get a Windows Desktop Color!

 /

How can I open the color management in Windows 11!

 /

Can I move the Windows-7 taskbar to different locations?

 /

What does *.* Mean?

 /

What's the best way to secure my computer?

 /

Setze alle 3 Zeiten, Erstell / Zugriff / Änderungs-Datum, funktioniert nicht?

 /

Change Windows Desktop Icon Size and View, plus save!

 /

12 or More BUGs for the Windows 11, 10, ... Desktop and MS Server OS!

 /

Open the Indexing Options in Windows 10/11!

 /

Ordnergröße im Windows 11, 10, 8.1, ... Explorer-Spalte anzeigen! 

 /

Wi-Fi or WLAN Show Driver Information, how to (Command Prompt)?

 /