NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » add » announcefilter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip add announcefilter ? Kullanım: add announcefilter [name=] [addr=] Parametreler: Etiket Değer name - RIP'in kullanılabilir olduğu arabirimin adı. addr - Bir IP adresi çifti. Birinci adres, süzgecin oluşturulmasında kullanılacak en küçük IP adresi ve ikinci adres en büyük IP adresidir. Açıklamalar: Bir arabirimde bildirilen yollar için bir süzgeç ekler. Örnekler: add announcefilter "Yerel Ağ Bağlantısı" 10.0.0.2 11.1.1.2

NETSH / ROUTING / IP / RIP / ADD / ANNOUNCEFILTER

netsh routing ip rip add announcefilter - Windows 2000/XP - Komutları Arabirim üstünde duyurulan yollar için süzgeç ekler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, add, announcefilter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show wins
Her bir ba?daºt?r?c? için birincil ve ikincil WINS sunucular?n? görüntüler.
netsh routing ip nat help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh interface portproxy set v6tov4
IPv6 dinlemesi ve IPv4 yoluyla proxy ba?lant?s? yapmak için kullan?lan girdiyi güncelleºtirir.
netsh routing ipx rip dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh ras ipx set netassign
RAS sunucusunun istemcilerine IPX adresleri atama yöntemini ayarlar.
netsh interface ip show address
IP adres yap?land?rmas?n? görüntüler.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Arabirim üstünde duyurulan yollar için süzgeç ekler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/add/announcefilter.htm
0.171
20204

Creating a Security Center Shortcut on the Windows 11 or 10 Desktop!

 /

Alphabetical, chronological, numerical, intuitive sorting in the file explorer!

 /

Hilfe! Microsoft hat bei Windows 7 die Menüs vergessen?

 /

How can I display the Windows version number on the desktop?

 /

For what snow on the desktop, who needs something like that?

 /

How can I uninstall the File Unlocker ThisIsMyFile?

 /

How can I change the background image on my Android smart phone?

 /

Can I also compare Camera Raw files, like in Photoshop?

 /

Virtueller Zeigerstab für den Windows Desktop!

 /

The tabs are not always displayed (visible) in the Explorer view of Q-Dir, why?

 /

Windows 11, 10 File Explorer does not remember the selected objects when navigating!

 /

Program with which you can transform JPG into PDF!

 /