NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ip ğ nat ğ set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat set ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: set global - Genel NAT parametrelerini ayarlar. set interface - Arabirim için NAT parametrelerini değiştirir.

NETSH / ROUTING / IP / NAT / SET

netsh routing ip nat set - Windows 2000/XP - Komutları Yap?land?rma bilgilerini belirler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay add interface
DHCP Aktar?m Arac?s?'n? arabirim üzerinde etkinleştirir
netsh p2p idmgr delete
Kimlikleri ve gruplar? siler.
netsh winsock show catalog
Winsock Katalo?u'nun içindekileri görüntüler.
netsh routing ip delete preferenceforprotocol
Belirtilen iletişim kural?n?n tercih düzeyini siler.
netsh interface ipv6 isatap set
Yap?land?rma bilgilerini ayarlar.
netsh routing ip set filter
Belirtilen arabirimde süzgeç özniteliklerini de?iştirir.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Yap?land?rma bilgilerini belirler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/set.htm
0.234
14723

Prevent (disable) shutdown in Windows 10, 8.1, 7, ...?

 /

Unter Windows den Ressourcenverbrauch einsehen!

 /

Short how-to i use DirPrintOK!

 /

How can I installed fonts (fonts) remove,uninstall or install?

 /

Windows desktop in the foreground at click doesn't work?

 /

Can I select multiple files by using checkbox in the Quad-File-Explorer!

 /

For Crashes in Windows 10, using System File Checker!

 /

The timer can not be set to prevent standby, why?

 /

I can't get the part of my MS Surface € 1550 away?

 /

Lange Mauswege per Rechtsklick um einen neuen Tab / Registerkarte zu öffnen?

 /

Easy paste text shortcut key examples!

 /

Dateipfad herausfinden im Datei-Explorer Windows (10,8.1,7, ...)?

 /