NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show interface ? Kullanım: show interface [[name=]] Parametreler: Etiket Değer name - Arabirimin adı. Açıklamalar: Arabirim bilgilerini gösterir. Tüm arabirimlerdeki bilgileri göstermek için kullanıldığında: Alan Açıklama ----- ----------- Durum Arabirimin etkin olup olmadığını gösterir. Tür Arabirimin nasıl kullanıldığını gösterir, geri döngü, iç veya belirlenmiş kullanım gibi. Arabirim Arabirimin adını gösterir. Belirli bir arabirimde bilgileri göstermek için kullanıldığında: Alan Açıklama ----- ----------- Tür Arabirimin nasıl kullanıldığını gösterir, genel, tekli yayın veya çok noktaya yayın gibi. Satıcı Arabirim için satıcı tanımlayan bilgileri gösterir. İletişim Kuralı Arabirim için iletişim kuralı bilgilerini gösterir. Örnekler: show interface show interface name="Yerel Ağ Bağlantısı" İlk komut, tüm arabirimler için bilgileri gösterir. İkinci komut yalnızca belirtilen arabirim için gösterir.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / INTERFACE

netsh routing ip show interface - Windows 2000/XP - Komutları Arabirim bilgilerini gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh bridge install
Geçerli ba?lama karº?l?k gelen bileºeni yükler.
netsh routing ip dnsproxy set
Yap?land?rma bilgilerini belirler.
netsh interface ipv6 reset
IPv6 yap?land?rma durumunu s?f?rlar.
netsh routing ip show
Bilgi gösterir.
netsh ras aaaa show acctserver
Hesaplar için kullan?lan RADIUS sunucular?n? gösterir.
netsh firewall set icmpsetting
Güvenlik duvar? ICMP yap?land?rmas?n? ayarlar.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/interface.htm
0.155
16014

Repair Corrupted Windows System with simple cmd.exe Commands, can I do?

 /

Occasional problems with "*.qdr" files. The icon is now red not blue!

 /

Add a little winter magic feeling on your Desktop!

 /

How do i use the Quad-Directory internal file association rules eg 7-Zip?

 /

Can I create a virtual hard disk on Windows 8, 8.1 and Win 10 (VHD)?

 /

Spell checker Windows 10 spelling mistakes, settings!

 /

Helpful starting parameters for portable Q-Dir!

 /

Is the Aero Desktop Clock for Android or Linux, Ad Free?

 /

How to find and open the Cookies folder in Windows 8.1/10?

 /

Help, no Tool-Bar and Address-Bar in Explorer View of Quad-Dir?

 /

Can I grant a directory / directory access for a program under Windows 10 Explorer?

 /

An Altarnative Scann Software for free is WinScan2PDF!

 /