NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show interface ? Kullanım: show interface [[name=]] Parametreler: Etiket Değer name - Arabirimin adı. Açıklamalar: Arabirim bilgilerini gösterir. Tüm arabirimlerdeki bilgileri göstermek için kullanıldığında: Alan Açıklama ----- ----------- Durum Arabirimin etkin olup olmadığını gösterir. Tür Arabirimin nasıl kullanıldığını gösterir, geri döngü, iç veya belirlenmiş kullanım gibi. Arabirim Arabirimin adını gösterir. Belirli bir arabirimde bilgileri göstermek için kullanıldığında: Alan Açıklama ----- ----------- Tür Arabirimin nasıl kullanıldığını gösterir, genel, tekli yayın veya çok noktaya yayın gibi. Satıcı Arabirim için satıcı tanımlayan bilgileri gösterir. İletişim Kuralı Arabirim için iletişim kuralı bilgilerini gösterir. Örnekler: show interface show interface name="Yerel Ağ Bağlantısı" İlk komut, tüm arabirimler için bilgileri gösterir. İkinci komut yalnızca belirtilen arabirim için gösterir.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / INTERFACE

netsh routing ip show interface - Windows 2000/XP - Komutları Arabirim bilgilerini gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh bridge install
Geçerli ba?lama karº?l?k gelen bileºeni yükler.
netsh routing ip dnsproxy set
Yap?land?rma bilgilerini belirler.
netsh interface ipv6 reset
IPv6 yap?land?rma durumunu s?f?rlar.
netsh routing ip show
Bilgi gösterir.
netsh ras aaaa show acctserver
Hesaplar için kullan?lan RADIUS sunucular?n? gösterir.
netsh firewall set icmpsetting
Güvenlik duvar? ICMP yap?land?rmas?n? ayarlar.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Arabirim bilgilerini gösterir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/interface.htm
0.14
16014

Image Comparison - Preview in Internal Explorer and Image Viewer!

 /

Was kann ich mit copy_text_uc und copy_text_lc machen?

 /

Where is the free antivirus freeware for MS Windows 7?

 /

Can I selecting multiple pieces of Text in MS-Word?

 /

Kann man den USB-Laufwerksbuchstabe bei Windows 7, 8.1, 10 ändern?

 /

What is a SD memory card?

 /

Remove transparent icons on the Windows 10/11 desktop?

 /

Turn off Bitlocker, Windows-10?

 /

Unter Windows 11 aus dem Start-Menü als Admin starten!

 /

Create desktop program shortcuts in Windows 8.1 and 10! 

 /

Soll ich mir eine Update- oder Vollversion von Windows-7 bestellen?

 /

Eine 3D Desktop Uhr für MS Windows 11, 10, ... OS mit diversen Einstellungen!

 /