NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show interface ? Kullanım: show interface [[name=]] Parametreler: Etiket Değer name - Arabirimin adı. Açıklamalar: Arabirim bilgilerini gösterir. Tüm arabirimlerdeki bilgileri göstermek için kullanıldığında: Alan Açıklama ----- ----------- Durum Arabirimin etkin olup olmadığını gösterir. Tür Arabirimin nasıl kullanıldığını gösterir, geri döngü, iç veya belirlenmiş kullanım gibi. Arabirim Arabirimin adını gösterir. Belirli bir arabirimde bilgileri göstermek için kullanıldığında: Alan Açıklama ----- ----------- Tür Arabirimin nasıl kullanıldığını gösterir, genel, tekli yayın veya çok noktaya yayın gibi. Satıcı Arabirim için satıcı tanımlayan bilgileri gösterir. İletişim Kuralı Arabirim için iletişim kuralı bilgilerini gösterir. Örnekler: show interface show interface name="Yerel Ağ Bağlantısı" İlk komut, tüm arabirimler için bilgileri gösterir. İkinci komut yalnızca belirtilen arabirim için gösterir.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / INTERFACE

netsh routing ip show interface - Windows 2000/XP - Komutları Arabirim bilgilerini gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh bridge install
Geçerli ba?lama karº?l?k gelen bileºeni yükler.
netsh routing ip dnsproxy set
Yap?land?rma bilgilerini belirler.
netsh interface ipv6 reset
IPv6 yap?land?rma durumunu s?f?rlar.
netsh routing ip show
Bilgi gösterir.
netsh ras aaaa show acctserver
Hesaplar için kullan?lan RADIUS sunucular?n? gösterir.
netsh firewall set icmpsetting
Güvenlik duvar? ICMP yap?land?rmas?n? ayarlar.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/interface.htm
0.077

Das Outlook-Express markiert die e-Mails als schon gelesen, dass habe ich aber nicht?

 /

Explorer window have 1 or more tabs and default folder tab? 

 /

Wie kann ich den Favoritenordner ändern  (update, installieren)?

 /

How to open User Account Control Settings in Windows 7?

 /

Wie kann ich feststellen, ob ich ein 64-Bit oder 32-Bit Windows 10 habe (x64/x32)?

 /

How to change the Windows 8.1 / 8 indexing options (advanced searching)?

 /

Sollte man schon Windows 7 kaufen, oder auf Windows 8/10 warten?

 /

How to show Windows 8.1/8 administrative  Management Tools in the  Start Tiles!

 /