netsh routing ipx sap delete filter - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ipx ğ sap ğ delete ğ filter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx sap delete filter ? FILTER nesnesi, yönlendirici arabirimlerindeki SAP süzgeçlerini yapılandırmak için kullanılır. Komut sözdizimi: SHOW FILTER ifname [mode] ADD FILTER ifname mode svtype svname DELETE FILTER ifname mode svtype svname SET FILTER ifname mode action Burada: ifname - arabirimin adı, mode - INPUT ya da OUTPUT svtype - 2 baytlık hizmet türü (en fazla 4 onaltılı basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı). svname - hizmet adı. action - PERMIT ya da DENY

NETSH / ROUTING / IPX / SAP / DELETE / FILTER

netsh routing ipx sap delete filter - Windows 2000/XP - Komutları Süzgeç listesinden bir iletişim kurallar? süzgeç girdisini siler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, sap, delete, filter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag ping dns
Her ba?daşt?r?c? için DNS sunucular?na ping yapar.
netsh routing ip igmp show
Bilgi gösterir.
netsh interface ipv6 show neighbors
Komşu önbelle?i girdilerini siler.
netsh routing ipx add staticservice
Statik hizmet tablosuna statik bir hizmet ekler.
netsh ras delete registeredserver
Verilen Windows 2000 bilgisayar?n? verilen etki alan?n?n
netsh interface
`netsh interface' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Süzgeç listesinden bir iletişim kurallar? süzgeç girdisini siler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ipx/sap/delete/filter.htm
0.186
20577

Set the default printer for the apps, programs in Windows 8.1 and 10!

 /

Programm Parameter, bzw. Windows Commando-Linie Optionen!

 /

Turn off numeric sorting in MS Explorer (file, directory Windows 10, 8.1) !

 /

Error message com.google.process.gapps has stopped?

 /

Hide desktop icons automatically on Windows 10, 8.1, 7 ....!

 /

Skalieren der Größe von Text, Symbolen und Apps in Windows 10?

 /

Who needs the alternative cmd.exe and why?

 /

IsMyLcdOK - The Pixel tester for Windows!

 /

Remove Quad-Directory-Explorer from Windows Autostart (Startup), how to?

 /

Den App-Ordner bereinigen in Windows 8.1 und 8 (METRO)!

 /

How to disable Grouping in Folder-Size View?

 /

How to hide the mouse pointer in Windows-10 while typing!

 /