NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » 6to4 » set » relay

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 6to4 set relay ? Použití: set relay [[name=](<řetězec>|default)] [[state=](enabled|disabled|automatic|default)] [[interval=]] Parametry: Parametr Hodnota name - název přenosu typu 6to4, state - stav překladu názvu přenosu, interval - doba pro překlad (v minutách). Poznámky: Nastaví přenosové informace rozhraní typu 6to4. Například: set relay 6to4.ipv6.org. enabled 1440

NETSH / INTERFACE / IPV6 / 6TO4 / SET / RELAY

netsh interface ipv6 6to4 set relay - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví přenosové informace rozhraní typu 6to4. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, 6to4, set, relay, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 isatap set state
Nastaví stav rozhraní ISATAP.
netsh routing ip set loglevel
Nastaví globální úroveň protokolování.
netsh ras aaaa set acctserver
Nastaví vlastnosti serveru účtování.
netsh firewall dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip ospf add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh interface set
Nastaví konfigurační informace.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/6to4/set/relay.htm

0.077

Should I use with AMD64 Windows-7 x86 or x64?

 /

How can i translate MultiClipBoardSlots in my language?

 /

Domain, Home, Work, Public network, Homegroup, Workgroup Windows?

 /

In Windows 8 (8.1, 10) Dateitypen zu mehreren Programmen oder Anwendungen zuweisen!

 /

Can I see the disks partitions under Windows 10?

 /

Taugt mein Rechner für Vista?

 /

Change Windows 10 Sleep Settings, how to?

 /

Windows 8.1 keyboard speed (faster, slower and repeat)!

 /