NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip delete ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: delete boundary - Z rozhraní odstraní mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání. delete filter - Odstraňuje filtr ze zadaného rozhraní. delete interface - Odstraní předávání mezi protokoly IP na zadaném rozhraní. delete persistentroute - Odstraní trvalou statickou trasu. delete preferenceforprotocol - Odstraňuje úroveň předvolby pro zadaný protokol. delete rtmroute - Odstraní dočasnou trasu používanou při správě sítě. delete scope - Odstraní obor vícesměrového vysílání.

NETSH / ROUTING / IP / DELETE

netsh routing ip delete - Windows 2000/XP - Příkazy Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip igmp show iftable
Zobrazuje skupiny hostitelů protokolu IGMP pro zadané rozhraní.
netsh interface ipv6 show siteprefixes
Zobrazí položky tabulky předpon sítě.
netsh routing ipx delete staticroute
Odstraní statickou trasu ze směrovací tabulky.
netsh ras ip add
Přidá položky do tabulky.
netsh interface delete interface
Odstraní rozhraní ze směrovače.
netsh routing ip ospf show global
Zobrazí globální parametry protokolu OSPF.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/delete.htm
0.14
16209

Windows 10 und 8.1 auf Oracle VM VirtualBox installieren!

 /

Where is the Bit Locker for Drive Encryption in Windows 10, is missing this?

 /

New save options for custom text (wildcards), how to?

 /

How can i translate AutoHideDesktopIcons Free in my language?

 /

Nach Windows 10 Auto Update Probleme mit FireFox Browser, warum!

 /

Windows 11 Home or Pro Version?

 /

Kann man die intuitive Dateinamen-Sortierung unter Windows abschalten, wenn ja, wie?

 /

What does the hide system mouse pointer feature?

 /

What is -fixed at this position- in the desktop clock?

 /

Change Home Folder MS-Explorer on Windows 10/11 (to My Computer, This PC)!

 /

Is a Raspberry Pi 3, 4, 5 worth it ... is it a cheap system!

 /

I would like to add Q-Dir to windows system shell context menu!

 /