NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip delete ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: delete boundary - Z rozhraní odstraní mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání. delete filter - Odstraňuje filtr ze zadaného rozhraní. delete interface - Odstraní předávání mezi protokoly IP na zadaném rozhraní. delete persistentroute - Odstraní trvalou statickou trasu. delete preferenceforprotocol - Odstraňuje úroveň předvolby pro zadaný protokol. delete rtmroute - Odstraní dočasnou trasu používanou při správě sítě. delete scope - Odstraní obor vícesměrového vysílání.

NETSH / ROUTING / IP / DELETE

netsh routing ip delete - Windows 2000/XP - Příkazy Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip igmp show iftable
Zobrazuje skupiny hostitelů protokolu IGMP pro zadané rozhraní.
netsh interface ipv6 show siteprefixes
Zobrazí položky tabulky předpon sítě.
netsh routing ipx delete staticroute
Odstraní statickou trasu ze směrovací tabulky.
netsh ras ip add
Přidá položky do tabulky.
netsh interface delete interface
Odstraní rozhraní ze směrovače.
netsh routing ip ospf show global
Zobrazí globální parametry protokolu OSPF.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/delete.htm

0.108

Rotierende grüne Blumen auf dem Windows-Desktop!

 /

How can I create a Windows 7 universal DVD or ISO with all editions?

 /

Problems with Windows 7 Starter download!

 /

Taskkill with the Cmd.exe, how to use correct and useful with examples!

 /

So many folders in the directory tree in Windows 10 Explorer, why?

 /

How can I change the favorites folder in Quad-Directory-Explorer?

 /

I have problems with Aero in Windows 7, how to fix and activate it?

 /

Can i manually create in Windows 8.1 / 8 and 10 a restore point?

 /