NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip delete ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: delete boundary - Z rozhraní odstraní mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání. delete filter - Odstraňuje filtr ze zadaného rozhraní. delete interface - Odstraní předávání mezi protokoly IP na zadaném rozhraní. delete persistentroute - Odstraní trvalou statickou trasu. delete preferenceforprotocol - Odstraňuje úroveň předvolby pro zadaný protokol. delete rtmroute - Odstraní dočasnou trasu používanou při správě sítě. delete scope - Odstraní obor vícesměrového vysílání.

NETSH / ROUTING / IP / DELETE

netsh routing ip delete - Windows 2000/XP - Příkazy Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip igmp show iftable
Zobrazuje skupiny hostitelů protokolu IGMP pro zadané rozhraní.
netsh interface ipv6 show siteprefixes
Zobrazí položky tabulky předpon sítě.
netsh routing ipx delete staticroute
Odstraní statickou trasu ze směrovací tabulky.
netsh ras ip add
Přidá položky do tabulky.
netsh interface delete interface
Odstraní rozhraní ze směrovače.
netsh routing ip ospf show global
Zobrazí globální parametry protokolu OSPF.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/delete.htm
0.202
16209

Start Windows 10 Task Manager!

 /

Problems if try to run a downloaded program from Internet on Windows-8.1?

 /

Default Text for the Desktop Short Note on Windows 10, 8.1, ...!

 /

Using standard Printer  drivers in Windows (7, 8.1, 10) in example for Konica KL!

 /

Soccer balls on the desktop even without Sky Receiver!

 /

Die Systemsteuerung im Arbeitsplatz ist verschwunden, was kann ich machen?

 /

Unmount (eject) the VHD over the disk management in Windows 8.1/10!

 /

Make an administrator account to a standard user on Windows 10!

 /

Touchscreen test for defective touch points, why?

 /

Place the recycle bin in the Windows 10 Start menu!

 /

Specific language at install in the silent command line!

 /

Mouse drop tracks on the Windows desktop!

 /