NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » sap » set » filter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx sap set filter ? Objekt FILTER se používá ke konfiguraci filtrů SAP na rozhraních směrovačů. Syntaxe příkazu: SHOW FILTER názevrozhr [režim] ADD FILTER názevrozhr režim typsluž názevsluž DELETE FILTER názevrozhr režim typsluž názevsluž SET FILTER názevrozhr režim akce Kde: názevrozhr - název rozhraní. režim - INPUT nebo OUTPUT. typsluž - 2bajtový typ služby (až 4 hex číslice, úvodní nuly nepovinné). názevsluž - název služby. akce - PERMIT nebo DENY.

NETSH / ROUTING / IPX / SAP / SET / FILTER

netsh routing ipx sap set filter - Windows 2000/XP - Příkazy V seznamu filtrů aktualizuje položku filtr protokolu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, sap, set, filter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall show logging
Zobrazí konfiguraci protokolování brány firewall.
netsh routing ip ospf help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh lan set autoconfig
Povolí nebo zakáže automatickou konfiguraci rozhraní.
netsh routing ipx set global
Aktualizuje globální konfiguraci IPX.
netsh routing ip add persistentroute
Přidá trvalou statickou trasu.
netsh interface ipv6 6to4 show relay
Zobrazí informace o překladu rozhraní typu 6to4.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/sap/set/filter.htm

0.077

Windows-10 Bilder vom Login-Bildschirm speichern (Sperrbildschirm)?

 /

Start / Run Google chrome in the Metro Mode in Windows 8.1/8!

 /

How do I improve working with the keyboard on Windows 10?

 /

Leider wird die Anwendungsfreude durch nervige Pop-Ups von meinem Anti-Virenprogramm KIS 9.x getrübt!

 /

DesktopOK only as Unicode from version 4.63!

 /

Address bar rules in explorer views, almost like in MS Windows Explorer!

 /

How to change the desktop theme in Windows-10 (download)?

 /

RGB Pixel to Negativ!

 /