NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » routerdiscovery » delete » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip routerdiscovery delete interface ? Sposób użycia: delete interface [name=] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu, dla którego ma zostać usunięta konfiguracja odnajdowania routera. Uwagi: usuwa konfigurację odnajdowania routera dla podanego interfejsu. Przykłady: delete interface "Połączenie lokalne"

NETSH / ROUTING / IP / ROUTERDISCOVERY / DELETE / INTERFACE

netsh routing ip routerdiscovery delete interface - Windows 2000/XP - polecenie Usuwa informacje o odkryciu routera. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, routerdiscovery, delete, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip dnsproxy show interface
Pokazuje konfigurację serwera proxy DNS dla określonego interfejsu.
netsh interface ipv6 set prefixpolicy
Modyfikuje informacje o zasadach prefiksu.
netsh routing ip show mfe
Wyświetla wpisy przesyłania dalej multiemisji
netsh ras add registeredserver
Rejestruje podany komputer z systemem Windows 2000 jako serwer RAS
netsh firewall show allowedprogram
Wyświetla konfigurację programów dozwolonych przez
netsh routing ip ospf delete range
Usuwa określony zakres dla identyfikatora obszaru.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/routerdiscovery/delete/interface.htm
0.171

RUN the Windows Control Panel, how to?

 /

Can I Manage Users in Windows-8 (add, remove, enable, delete, 8.1)?

 /

See all installed devices (scanners, printers)?

 /

Folders expand too quickly at drag over, in Tree-View?

 /

I have set it to 'Keep last 4' but it doesn't so autosave the icons!

 /

Can I remove the OneDrive directory from File Explorer in Windows-10?

 /

For what stop sleep computer program?

 /

Uninstall Win-10 all apps in one go with a shot, how to?

 /