NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » sap » delete » filter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx sap delete filter ? Obiekt FILTER jest używany do konfigurowania filtrów protokołu SAP w interfejsach routera. Składnia polecenia: SHOW FILTER nazwaif [tryb] ADD FILTER nazwaif tryb typusługi nazwausł DELETE FILTER nazwaif tryb typusługi nazwausł SET FILTER nazwaif tryb akcja Gdzie: nazwaif - nazwa interfejsu, tryb - INPUT lub OUTPUT typusługi - 2 bajtowy typ usługi (do 4 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne), nazwausł - nazwa usługi, akcja - PERMIT lub DENY.

NETSH / ROUTING / IPX / SAP / DELETE / FILTER

netsh routing ipx sap delete filter - Windows 2000/XP - polecenie Usuwa wpis filtru protokołu z listy filtrów. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, sap, delete, filter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag ping gateway
Bada usługą ping domyślne serwery bram dla każdej z kart.
netsh routing ip igmp show global
Wyświetla globalne parametry protokołu IGMP.
netsh interface ipv6 show privacy
Wyświetla parametry konfiguracji prywatności.
netsh routing ipx delete filter
Usuwa filtr pakietów z listy filtrów.
netsh ras ip
Zmiany w kontekście `netsh ras ip'.
netsh interface delete interface
Usuwa interfejs z routera.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ipx/sap/delete/filter.htm
0.062

Help, my Windows 10 taskbar is getting full quickly, what can I do?

 /

Windows 10 auto update hangs at 91 percent, why, what can i do?

 /

How to open in Windows 8.1/10 the program path through the task manager?

 /

Windows 7 turn off groups view files and folders?

 /

How to switch tabs in the Win 8.1 / 8   Internet Explorer start (metro) screen app?

 /

What is Creators, Redstone, Threshold?

 /

Turn off touchscreen on Windows 10 and 8.1, how to disable?

 /

Enable or disable the mouse pointer shadow in Windows 8.1!

 /